Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
99189 Kielen- ja tekstinhuoltoa tuleville kirjoittamisen ammattilaisille (suomi), 2 op 
Tunniste 99189  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kielen- ja tekstinhuoltoa tuleville kirjoittamisen ammattilaisille (suomi)  Lyhenne Kielen- ja teks 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikki oman kirjoittamisensa kehittämisestä ja kielenhuollosta kiinnostuneet opiskelijat eri tiedekunnissa.

Erityisesti opiskelijat, jotka suuntautuvat kirjoittamista, toimittamista tai kääntämistä sisältäviin työtehtäviin, sekä opettajaksi opiskelevat.

 
Ajoitus 

Vapaa.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on perehtyä kielenhuollon keskeisiin osa-alueisiin sekä tekstin sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssin jälkeen opiskelijalla on selkeä kuva oikeakielisyyden sekä kielen- ja tekstinhuollon keskeisistä osa-alueista. Opiskelija ymmärtää normien taustan ja merkityksen sekä osaa käyttää lähteitä apunaan.

 
Sisältö 

Tapaamisissa tutustutaan kielen normeihin ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi tutustutaan erilaisiin esimerkkiteksteihin ja pyritään yhdessä hahmottamaan erilaisia keinoja tekstien parantamiseksi. Kurssilla tutustutaan myös aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 
Suoritustavat 

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 20 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 34 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kielen- ja tekstinhuoltoa tuleville kirjoittamisen ammattilaisille (suomi), periodi IV  Kurssi    14.03.19 -25.04.19

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: