Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99187 Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi), 2 op 
Tunniste 99187  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi)  Lyhenne Kirjoittamisen 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien väitöskirjaansa kirjoittavat jatko-opiskelijat. Soveltuu sekä monografiaa että artikkeliväitöskirjaa kirjoittaville jatko-opiskelijoille. Kurssin työkieli on suomi.

 
Ajoitus 

Väitöskirjan kirjoittamisen ollessa jo meneillään.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa tukea väitöskirjaprosessissa ja edistää konkreettisesti väitöskirjojen valmistumista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee erilaisia väitöskirjatyöskentelyä tukevia työtapoja ja on löytänyt itselleen sopivan tavan tehdä väitöskirjaa. Opiskelija osaa määritellä mielekkäitä tavoitteita ja ymmärtää, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

 
Sisältö 

Tapaamisissa keskitytään väitöskirjaprosessin tukemiseen, tehokkaiden työskentelytapojen opetteluun, vertaistukeen sekä tekstin tuottamiseen ja parantamiseen. Sisältö räätälöidään osallistujien tarpeisiin.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla jaettava ja verkossa oleva materiaali.

Kielijelppi

Gradutakuu

Tohtoritakuu

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Edellytetään aktiivista kurssityöskentelyä sekä väitöskirjan kirjoittamista. Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 
Suoritustavat 

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 30 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi), periodi III-IV  Kurssi    13.01.20 -30.03.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: