Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
491695 Cog116 Kognitiivinen psykologia II, 6 op 
Tunniste 491695  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Cog116 Kognitiivinen psykologia II  Lyhenne Cog116 Kognitii 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Sivuaineopiskelijat (pääaineopiskelijat suorittavat pääsääntöisesti luentokurssin
PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia)

 
Ajoitus 

1. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian tutkimuksen ja teorioiden peruskysymykset.
Opiskelija oppii kognitiivisen psykologian näkemyksen siitä, miten aivot käsittelevät ja
representoivat tietoa.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Cog115 Kognitiivinen psykologia I

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään kognitiivisen psykologian keskeisiä teemoja kuten modulaarisuus,
semanttiset verkostot, päättely ja päätöksenteko, kognitio ja emootiot, motorinen ja sosiaalinen
kognitio, kommunikaatio sekä tietoisuus.

Huom. Kurssi vastaa sisällöllisesti kurssia PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kirja: Eysenck, M.W. & Keane, M.T. Cognitive Psychology: A Student's Handbook, 6. painos, luvut 8, 9, 11 ja 16.

Sekä seuraavat artikkelit:

  • Kognitio & emootio:

Brosch et al. (2013). The impact of emotion on perception, attention, memory, and decision-making. Swiss Med Wkly, 143, 1-10.
Reimann, M., & Bechara, A. (2010). The somatic marker framework as a neurological theory of decision-making: Review, conceptual comperisons, and future neuroeconomics research. Journal of Economic Psychology, 31, 767-776.
Dalgleish, T. (2004). The emotional brain. Nature Reviews, 5, 582-588.

  • Semanttinen järjestelmä:

Binder & Desai (2011). The neurobiology of semantic memory.  Trends in Cognitive sciences, 15, 527-536.
Fuster, J.M. (2009). Cortex and memory: emergence of a new paradigm. J Cogn Neurosci. 21, 2047-2072.

  • Puheen havaitseminen:

Pulvermuller & Fadiga (2010) Active perception: sensorimotor circuits as a cortical basis for language. Nature Reviews Neuroscience, 11, 351-359.
Diehl, R.L., et al., (2004). Speech Perception. Annu. Rev. Psychol., 55, 149-179.

  • Mielikuvittelu:

Kosslyn et al. (2001). Neural foundations of imagery. Nature reviews Neuroscience, 2, 635-641.
Mullaly, S., & Maguire, E.A. (2014). Memory, Imagination, and Predicting the Future: A common brain mechanisms. The Neuroscientist, 20, 220-234.

  • Tietoisuus:

Dehaene et al. (2006) Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. Trends in Cognitive Sciences, 10, 204-211.
Crick, F., & Koch, C. (1998). Consciousness and neuroscience. Cerebral Cortex, 8, 97-107.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

0-5

 
Suoritustavat 

Kirjatentti.

 
Lisätiedot 

Kirjatenttipäivät ks. Weboodin Tentit-välilehti

Lisätietoja myös täältä

Ilmoittautuminen tenttiin avoimen tenttipalvelussa

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Lari Vainio

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: