Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
491683 Cog101 Johdatus kognitiotieteeseen, 6 op 
Tunniste 491683  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Cog101 Johdatus kognitiotieteeseen  Lyhenne Cog101 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma 

Kuvaus
Ajoitus 

Kandidaatinopintojen 1. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet ja kykenee liittämään ne oikeisiin teoreettisiin yhteyksiinsä: opiskelija osaa eritellä käsitteitä ja teorioita, ja osoittaa ymmärtävänsä sekä niiden empiiristä perustaa että teorioiden keskinäisiä suhteita.

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu kognitiotieteen laajaan ja monitieteiseen peruskäsitteistöön, ja kognitiotieteen näkökulmaan mielestä ja aivoista informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Kurssilla käsitellään kognitiotieteen teoreettisia, ja filosofisia perusteita, mm. komputationaalista hypoteesia mielestä/aivoista, kieltä, oppimista, muistia, käsitteitä, ajattelua ja tekoälytutkimusta. Lisäksi luodaan katsaus kognitiotieteen  nykytutkimukseen.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Luentotentti: Bermudez, J. L. (2014 & 2010) : Cognitive science : an introduction to the science of the mind + luennoilla jaettava materiaali + harjoitustehtävät. Ks. täältä.

Kirjatentti: Bermudez, J. L. (2014 & 2010) : Cognitive science : an introduction to the science of the mind + luennoilla jaettava materiaali + harjoitustehtävät. Ks. täältä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arvosteluasteikko 0-5

 
Suoritustavat 

a) Pääaineopiskelijoille: Luentokurssi

b) Sivuaineopiskelijoille: Luentokurssi tai kirjatentti

 
Lisätiedot 

Kirjatenttipäivät ks. Weboodin Tentit-välilehti

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja Otto Lappi 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: