Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
491667 Cog115 Kognitiivinen psykologia I, 2.5 op 
Tunniste 491667  Voimassaolo 01.01.2012 -
Nimi Cog115 Kognitiivinen psykologia I  Lyhenne Cog115 Kognitii 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Sivuaineopiskelijat (Pääaineopiskelijat suorittavat pääsääntöisesti PSY111
Kognitiivinen ja neuropsykologia I)

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy neuropsykologian ja kognitiivisen psykologian perusteisiin sekä
hahmottaa näiden kahden alueen välisiä yhteyksiä.

 
Sisältö 

Kognitiivisen psykologian osuudessa tutustutaan kognitiivisen psykologian peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiivisiin mekanismeihin. Cog115 tentti vastaa kognitiivisen psykologian osuutta kurssista PSY111 Kognitiivinen ja neuropsykologia I.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
  • Kognitiivisen psykologian osuus kurssimateriaalista PSY111 Kognitiivinen ja neuropsykologia I: Eysenck, M. W. (2012). Fundamentals of Cognition. Psychology Press. ( ei lukuja: 6 Everyday Memory, 8 Understanding Language ja 9 Language Production).
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

0-5

 
Suoritustavat 

Kirjatentti.

 
Lisätiedot 

Kirjatenttipäivät ks. Weboodin Tentit-välilehti

 
Vastuuhenkilö 

Cog115 kirjatentin osalta yliopisto-opettaja Otto Lappi, PSY111 kurssin osalta ks.
psykologian opinto-opas

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: