Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
491605 Cog212 Havaintopsykologia I, 6 op 
Tunniste 491605  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Cog212 Havaintopsykologia I  Lyhenne Cog212 Havainto 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Wolfe ym. (toim.)  Sensation and perception  2006  - Saatavuus


Kuvaus
Kohderyhmä 

Kognitiotieteen sivuaineopiskelijat (pääaineopiskelijat suorittavat luentokurssin PSY221 Havaintopsykologia I, ks. psykologian tutkintovaatimukset 2012-2015)

 
Ajoitus 

2. opiskeluvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa yleiskäsityksen havaintoprosesseista: miten aistit toimivat; mitkä tekijät vaikuttavat siihen; miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa; miten havaitsemista tutkitaan.  

 
Sisältö 

Havaitsemisen määrittely ja tutkimusmenetelmät, eri aistijärjestelmien toiminnalliset ja hermostolliset perusteet (erityisesti näkö, kuulo ja tunto), havaintojen jäsentyminen, puheen havaitseminen.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kirjatentti:

  • Wolfe, J.M., Kluender, K.R., Levi, D.M., Bartoshuk, L.M.,  Herz, R.S.,  Klatzky, R.L. ja Lederman, S.J. Sensation and Perception (2006 tai uudempi painos)
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

0-5

 
Suoritustavat 

Kirjatentti (pääaineopiskelijat suorittavat pääsääntöisesti luentokurssin PSY221 Havaintopsykologia I)

 
Lisätiedot 

Kirjatenttipäivät ks. Weboodin Tentit-välilehti 

 
Vastuuhenkilö 

Cog212 kirjatentin osalta yliopisto-opettaja Otto Lappi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: