Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
375759 Moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen, 2.5 op 
Tunniste 375759  Voimassaolo 01.11.2016 -
Nimi Moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen  Lyhenne Moniammatilline 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

•perustutkinto-opiskelijat: ensisijaisesti L/M5, vasta toissijaisesti L4 suorittaneet. Enintään 20 lääketieteen kandidaattia. Opiskelijavalinta toteutetaan tiedekunnan muiden valinnaiskurssien tapaan

Kurssille otetaan 5 psykologian opiskelijaa

 

•Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat: enintään 24 (ammattiryhmistä sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, diakonit). Hallinnointi Diak:ssa

 
Ajoitus 

Toukokuun 2 ensimmäistä valinnaisopetusviikkoa. Aikataulu julkaistaan moodlessa L5-opetusten yhteisellä infoalustalla. Kontaktiopetus pidetään Diakin tiloissa Kyläsaarenkuja 2, Helsinki.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen lääketieteen, sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opiskelija

1.tuntee eri ammattiryhmien tehtävät ja arvon sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa

2.ymmärtää ryhmädynamiikan merkitystä moniammatillisessa tiimissä

3.osaa ammatillista päätöksentekoa ja arkitoimintojen johtamista työssään

 
Toteutus 

Lähiopetus 3 päivää:

1.pv: 4 h luentoa ja yhteinen seminaari (kurssin esittely, keskustelevat luennot johtamisesta ja tiimityöstä, ennakkotehtävien huomiointi aamupäivän sisällössä) sekä pienryhmissä 4h ensimmäistä roolipeliä ja seuraaviin valmistautumista tutustumisen lisäksi

2.pv: 8 h  Edellisen roolipelin asiasisällön opettelu sekä kaksi roolipeliä

3.pv: 3h Viimeisten roolipelien asiasisällön opettelu pienryhmissä ja 5h yhteistä seminaaria, jossa opiskelijat esittävät oppimaansa: muiden ammattiryhmien osaamisalueet, koulutus ja työnkuvat, sekä kurssin yhteenvetoa. Sisältö muokkautuu ryhmän mukaan.

 

Itsenäinen opiskelu (ennakkotehtävä 5h, omatoiminen työskentely 18h, oman pienryhmän kanssa opiskelu ja kontaktiopetuksiin valmistautuminen 16h)

Yhteensä kontaktiopetusta 24h ja omatoimista opiskelua 43h

 
Sisältö 

Kolmen lähiopetuspäivän aikana perehdytään muiden ammattiryhmien osaamiseen, toteutetaan akvaariomallin mukaisesti roolipeleinä verkostokokouksia sekä opetellaan niiden avulla ryhmädynamiikan ja johtamisen taitoja. Moniammatillinen pienryhmä tuottaa sisältöä opetuksiin, jotka räätälöidään myös oppimistarpeen perusteella. 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Mäkisalo-Ropponen, Merja 2011. Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Tammi.

Sydänmaanlakka, Pentti 2012. Älykäs johtaminen 7.0 –kuinka kasvaa viisaaksi johtajaksi. Talentum. (e-kirjana)

Kurssin moodlealustalla on lisää mahdollista kirjallisuutta.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Osallistuminen opetukseen, ryhmätehtävien tekoon sekä niiden esittämiseen. Myös ennakkotehtävä tulee tehdä. Poissaoloista kontaktiopetuksessa voi yhden päivän suorittaa pakottavissa tilanteissa korvaavilla tehtävillä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

hyväksytty - hylätty

 
Lisätiedot 

Lääketieteen opiskelijat: Kliininen opettaja Helena Karppinen, Yleislääketiede, Clinicum, HY (at helsinki.fi)

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osalta lehtori Eija Kattainen (at diak.fi)

Opetuskielenä suomi. Oppimisalusta moodlessa (Diak-opiskelijoilla pääsy alustalle Hakaverkoston kautta)

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: