Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
375750 Ensimmäinen kesä terveyskeskuksessa, 2.5 op 
Tunniste 375750  Voimassaolo 01.05.2016 -
Nimi Ensimmäinen kesä terveyskeskuksessa  Lyhenne Ensimmäinen kes 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Grundexamensstuderande,(ML), 3.-6. årskursen. Företräde för 5.-6. årets studerande. Valbar kurs. Max deltagare 40, företräde för 5.-6. årets studerande, dessa antas i anmälningsordning. Minimideltagarantal 10 personer.

 
Ajoitus 

Undervisning veckorna 21-22 samt eventuellt enstaka gånger kl. 15(16)-18 under april-maj.

 
Osaamistavoitteet 

Att ha tillägnat sig och repeterat viktiga färdigheter inför sommarjobb inom primärhälsovården.

 
Toteutus 

Interaktiva föreläsningar om centrala teman inom primärhälsovården. Förhandsuppgifter och skriftliga uppgifter på Moodle. Obligatorisk närvaro på 80 % av föreläsningarna/närundervisningstillfällena.

Seminarier och föreläsningar (30 t), inlärningsuppgifter (12 t), arbete och studier på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (25 t).

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

De kurser som krävs för behörighet för läkarvikariat på hvc. Om plats finns kan studerande från årskurserna M3-M4 tas med, med tanke på hvc-amanuensur.

 
Sisältö 

Centrala teman inom allmänmedicin, med tonvikt på akuta problem och behandling av kroniska folksjukdomar.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Material som utdelas på kursen via Moodle. Webbmaterial.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Seminarier och föreläsningar (30 t), skriftliga uppgifter (12 t), arbete och studier på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (25 t). Obligatorisk närvaro på 80 % av närundervisningstillfällena samt inlämnad lärdagbok förutsätts för godkänd kursprestation.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Godkänd/underkänd. Godkänd prestation förutsätter att man deltar i minst 80 % av närundervisningstillfällena samt utför de givna uppgifterna inklusive lärdagboken.

 
Lisätiedot 

Undervisningsspråk: svenska.
Moodle används på kursen för utdelning av material, inlämning av uppgifter samt som interaktivt verktyg.

Ansvarig: Prof. Johan Eriksson och Lena Thorn
Kontaktperson: kliniska läraren Lena Sjöberg, lena.sjoberg@helsinki.fi

 

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Valbar kurs. Utförs tidigast efter tre studieår vid medicinska fakulteten (läkarlinjen).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: