Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
375716 Näppituntumaa potilaaseen, 5 op 
Tunniste 375716  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Näppituntumaa potilaaseen  Lyhenne Näppituntumaa p 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

L/M2-lukuvuoden opiskelijat. Vähintään 8, enintään 20 opiskelijaa

L/M5: lisäksi 2-5  5. vuoden opinnot suorittanutta fasilitaattoriksi

 
Ajoitus 

Toukokuun kolme ensimmäistä valinnaiskurssiviikkoa. L5-opiskelijoilla jakso alkaa selvästi jo syksyllä, jotta heille jää suunnitteluaikaa. Opettajien kanssa pidettävä kontaktiopetus sijoittuu klo 8 ja 17 välille Lukujärjestys päivitetään moodle-alustalle ”Näppituntumaa potilaaseen”

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija L2:

osaa kuulla potilaansa oirekuvausta ja toimii oirelähtöisesti

ymmärtää potilaalle tehtävän perustutkimuksen tärkeyden

löytää hoitoa helpottavaa luotettavaa tietoa    

 

Opiskelija L5:

hahmottaa ryhmädynamiikan alkeita (ryhmän jäsenten erilaiset roolit)

ajattelee kokonaisvaltaisemmin ja potilaslähtöisesti

hallitsee perustutkimisen yksityiskohtia

 
Toteutus 

Kontaktiopetus: seminaareja 3 x 4h, taitopajatyöskentelyä  2-3 x 3h, terveyskeskuspäivä 1-2 x 8h ja ryhmäopetusta sisältäen kliinistä harjoittelua 5 x 3h. Sijoitus viikkoihin lomittain, vain harvoin peräkkäisinä päivinä. Väliaikoina omatoimista työskentelyä ryhmänä/ pareina/ yksittäin 90 h

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

L/M2 opinnot kurssiohjelman mukaisesti

 
Sisältö 

L/M2 –opiskelijat:

Seminaareissa opiskelijat aktivoidaan esittämään tietoa ja kokemuksiaan erilaisista oireista ja terveysväitteistä. Aktivoivat opetusmenetelmät ovat käytössä. Heidät ohjeistetaan myös tekemään lääkärien määräämiä harjoitteita tai tutkimuksia kotona.

 

Ryhmäopetuksissa harjoitellaan lääkärinä toimimista roolipelein ja tutkimista harjoittelemalla. kotona tehtäviä töitä (oma 2 viikon PEF-seuranta jne.), ja loppuseminaareissa pienryhmät (a 4-7 opiskelijaa) opettavat toisilleen omien potilaitten oireista ja vaivoista oppimaansa

 

Taitopajassa opetellaan terveyskeskuksessa tarvittavia taitoja ja ultraäänenkin käyttöä.

 

Terveyskeskuspäivän aikana opiskelijat pääsevät mahdollisuuksien mukaan 1-2 päiväksi tk-lääkärin matkaan harjoittelemaan tutkimista ja hoitosuunnitelman tekoa. Tavoitteena on kohdata erilaisista oireista kärsiviä, ja opittuun palataan sekä ryhmäopetuksessa että kirjallisen tehtävän avulla.

 

Fasilitaattoriopiskelijat:

Ennen kurssin alkua yksi 3h tapaaminen, jossa sovitaan työnjako (keisit, sisällöt, vastuut) sekä opetellaan ryhmädynamiikkaa

Toimivat ryhmätilanteissa ohjaajina ja tarpeen mukaan simulaatiopotilaina roolipeleissä

Yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit:

Toimivat kurssin suunnittelijoina ja ohjaajina ja oppivat lähijohtamista

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Moodle-alusta ”Näppituntumaa potilaaseen”; tavallisten sairauksien käypä hoito

(ylähengitystieinfektiot, yskä, alaselkäkipu jne.)

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät                   

Käytännön työ, oppimispäiväkirja ja jatkuva arviointi.

Kontaktiopetuksesta enintään 20% voi suorittaa korvaavin tehtävin.

Palautteen anto on osa suoritusta

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

hyväksytty/ hylätty

 
Lisätiedot 

Opetuskieli suomi / ryhmäopetuksissa mahdollisesti myös ruotsi. Oppimisalustana moodlessa ”Näppituntumaa potilaaseen”

kliininen opettaja Helena Karppinen  / opintosihteeri Mari Leppikangas
mari.leppikangas@helsinki.fi

Yleislääketiede/ Clinicum

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: