Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
375707 Suunterveys osana kokonaisterveyttä, 2.5 op 
Tunniste 375707  Voimassaolo 12.05.2015 -
Nimi Suunterveys osana kokonaisterveyttä  Lyhenne Suunterveys osa 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

L1/HL1 (L2/HL2) -kurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat. Kurssille otetaan 30 opiskelijaa (50 % LL opiskelijaa ja 50 % HLL opiskelijaa).

 

 
Ajoitus 

Toukokuun 2 ensimmäistä viikkoa, 19-20.

 
Osaamistavoitteet 
  1. Opiskelija tuntee suuhygienian ja suun omahoidon merkityksen kroonisten kansansairauksien sekä infektio- sairauksien ehkäisyssä sekä elämänlaadussa eri ikäkausina.
  2. Suun perustutkimuksen periaatteiden tunteminen
  3. Opiskelija ymmärtää suuhygienian ohjaamisen vaikeuden /haasteet eri ikäryhmissä

 

 
Toteutus 

Luennot 6 h (+ 6h)
Vierailukäynnit valmistluineen 14 h
Omahoitoprojekti 8 h
Ryhmätyöt 8,5 h
Kirjallisuuteen perehtyminen  25 h
YHTEENSÄ 67,7 H (2,5 op)

 
Sisältö 

Opetusmetodit:

Luennot (3 t) kurssin alussa

Suun perusrakenteet ja hampaiston kehitys

Suun omahoito

Suun mikrobiologian perusteet

Suun infektioiden merkitys kroonisissa kansansairauksissa

Opiskelijan oman suun omahoito, interventio ja seurantapäiväkirja

Vierailukäynnit (ryhmäkohtaisesti):

Omahoito-opetus päiväkodissa/yläasteella tai

Päihdekuntoutujan suunterveyden edistäminen, omahoidon ryhmäohjaus

Omahoidon opetus vanhuksille tai hoitohenkilökunnalle

Purkutilaisuus (3 t)

Jokainen ryhmä tekee esityksen omasta projektistaan.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Saarela, Riitta: Oral and nutritional problems among residents in assisted living facilities

Siukosaari, Päivi: Condition of teeth and peridontium in the home-dwelling elderly: with special reference to level of education

Routasalo, Pitkälä: Omahoidon tukeminen

Korventaus, Rauhala: Suu kuntoon - päihdekuntoutujan suun terveyden edistäminen

Lastenneuvolakäsikirja: Kohdat: Terveysneuvonta/suunterveys, Suunterveys

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Luennot, vierailukäynnit, oman suun hoitoprojekti, ryhmätyöt, oppimispäiväkirja ja purkutilaisuus.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

hyväksytty-hylätty

 
Lisätiedot 

Opetus suomeksi

Ilmoittautuminen WebOodissa. 

Terhi Karaharju-Suvanto, Suu ja leukasairauksien osasto

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: