Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
375705 Kaunokirjallisuus ja elokuvat, 2.5 op 
Tunniste 375705  Voimassaolo 12.05.2015 -
Nimi Kaunokirjallisuus ja elokuvat  Lyhenne Kaunokirjallisu 
Laajuus2.5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Perustutkinto-opiskelijat (LL), 1.-6. vuosikurssi. Valinnainen kurssi. 16 osallistujaa, 8 suomen- ja 8 ruotsinkieliseltä opintolinjalta. Otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Ajoitus 

Kurssi suoritetaan syyslukukaudella. Aikataulu julkaistaan Moodlessa ennen lukuvuoden alkua.

 
Osaamistavoitteet 

Laajemman näkökulman saavuttaminen lääkärintyöhön ja lääketieteeseen kaunokirjallisuuden, elokuvien, kirjaesittelyjen ja ryhmäkeskustelujen kautta. Paremmat valmiudet käydä keskustelua myös toisella kotimaisella kielellä.

 
Toteutus 

Omatoimista opiskelua yhteensä 120 tuntia
Kirjallisia tehtäviä 4 tuntia
Seminaareja yhteensä 12 tuntia; jokainen osallistuja esittelee muille osallistujille suullisesti kaksi kirjaa.

 
Sisältö 

Osallistujat lukevat kaunokirjallisia teoksia, katsovat elokuvia sekä keskustelevat näkemyksistään jälkeenpäin ammatillisesta, kirjallisesta, elokuvataiteellisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssikirjallisuus: kolme kaunokirjallista teosta joko suomeksi tai ruotsiksi.
Kaksi elokuvaa, joista toinen katsotaan yhdessä seminaarin aikana ja toinen omin päin. 
Teokset (sekä kirjat että elokuvat) määritellään syyslukukauden aikana.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opiskelijat katsovat elokuvan yhdessä ja keskustelevat siitä jälkeenpäin seminaarissa. Sen lisäksi opiskelijat valitsevat opettajien laatimalta listalta toisen elokuvan, katsovat sen omin päin ja kirjoittavat siitä lyhyen tekstin (200-300 sanaa) Moodleen.

Opiskelijat lukevat kolme kaunokirjallista teosta, jotka he valitsevat opettajien laatimalta listalta, joka käsittää vähintään kahdeksan kirjaa. Lukukokemuksesta keskustellaan kahdessa seminaarissa. Jokainen osallistuja esittelee seminaarissa yhden kirjan yhdessä toisen opiskelijan kanssa, joka on lukenut saman kirjan. 


Seminaareissa keskustelua ohjaa professori ja kliininen opettaja.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

 
Lisätiedot 

Opetuskielet: suomi ja ruotsi (kaksikielinen kurssi).
Lukujärjestys, kirjallisuus- ja elokuvalistat sekä keskustelualueet Moodlessa.
 
Vastuuhenkilö: Professori Kaisu Pitkälä, kaisu.pitkala@helsinki.fi
Yhteyshenkilö: Lena Sjöberg, klinisk lärare, lena.sjoberg@helsinki.fi
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: