Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
375060 Perusterveydenhuollon jakso 1, 1 op 
Tunniste 375060  Voimassaolo 01.04.2010 -
Nimi Perusterveydenhuollon jakso 1  Lyhenne Perusterveydenh 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Perustutkinto-opiskelijat LL

 
Ajoitus 

L1k

Tarkempi lukujärjestys nähtävillä ennen jakson alkua Moodlessa.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • tuntee erilaisia tapoja tehdä lääkärin työtä ja ymmärtää potilaan aseman vastaanotolla
 • tunnistaa ja hallitsee potilas–lääkäri-suhteessa syntyviä tunteita
 • on saanut vahvistusta omalle ammatti-identiteetilleen varhaisten potilaskontaktien avulla
 • ymmärtää etiikan merkityksen lääkärin työssä
 • tietää terveysaseman eri toiminnot.

Ydinainesanalyysi Moodlessa.

 
Toteutus 
 • Terveysasemakäynnit 16 t
 • Kokemuspäiväkirja 5 t
 • Alku- ja palauteseminaari 6 t

Yht. 27 t

 
Sisältö 

Suomenkielisen opintolinjan opiskelijoiden jakso sisältää:

 • Alkuseminaari.
 • Terveysasemakäynnit, jossa tutustutaan yleislääkärin työhön (4 kpl).
 • Kokemuspäiväkirja.
 • Palauteseminaari.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Materiaali sijaitsee Moodlessa. Materiaali tentitään opintojakson MED-53 Yleislääketiede (L5) lopputentissä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

 
Suoritustavat 

Pakollisena vierailut terveysasemilla, kokemuspäiväkirja sekä alku- ja loppuseminaari.

 
Lisätiedot 

Opetus annetaan suomenkielisen opintolinjan opiskelijoille suomeksi, ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijoille ruotsiksi.

Jaksolle sisältyy opetusta/harjoittelua, jonka vuoksi HUS edellyttää, että opiskelijoilla on voimassa olevan HUS:n ohjeen mukaiset rokotukset. Ohjeet löytyvät Lääketieteellisen tiedekunnan Flamma-sivulta, Opiskelu-ikkuna, kohta Ohjeet ja lomakkeet (/ Lomakkeet ja ohjeet): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY292641.

 
Vastuuhenkilö 

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

 

Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

Kliininen opettaja Liisa Kuikka (liisa.kuikka@helsinki.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: