Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406715 Kieliteknologian johdantokurssi (CLT140), 4 op 
Tunniste 406715  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Kieliteknologian johdantokurssi (CLT140)  Lyhenne CLT140 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso on avoin  kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Kieliteknologian ja yleisen kielitieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille se on pakollinen.

 
Ajoitus 

Jakso suoritellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.

 
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen olemusta kieliteknologian kannalta, osaa pääpiirteittäin tunnistaa kieliteknologian merkityksen ja sen mahdollisuudet tämän päivän ja tulevaisuuden sovelluksissa sekä ymmärtää alustavasti luonnollisen kielen käsittelyn vaativuutta.

 
Edeltävät opinnot 

Yleisen kielitieteen perustietoja esim. kurssin CYK110 kautta hankittuna. Verkkoselaimen ja sähköpostin käyttötaito, jollaiset on hankittavissa esimerkiksi suorittamalla TVT-ajokortti.

 
Sisältö 

Kurssilla opitaan eräitä kielen käsittelyn peruskäsitteitä ja havainnollistetaan kieliteknologian merkitystä ja tehtävää sovellusalueiden kautta, joita ovat kirjoittajan apuvälineet, tiedonhaku, puheentunnistus ja puhesynteesi, kielellinen vuorovaikutus ihmisen ja tietokoneen välillä, tietokoneavusteinen ja automaattinen kielten kääntäminen sekä tietokoneavusteinen kielen oppiminen ja opetus.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
  1. Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003, luvut 2, 16, 17, 29, 31, 37.
  2. Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, 2.painos, Prentice Hall, NJ, 2008: luku Introduction.
  3. Arnold Douglas, Lorna Balkan, Siety Meijer, R. Lee Humphreys, Louisa Sadler, Machine Translation: an Introductory Guide, NCC Blackwell, London, 1994, luvut 1 ja 2.
 
Arviointi 

yleinen arvosteluasteikko

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan tavallisesti verkkokurssina verkkomateriaalien ja kirjallisuuden avulla viikoittaisten tehtävien, erillisten harjoitusten sekä kurssin lopussa olevan kirjallisen tentin avulla. Tueksi tarjotaan yleensä kurssimonistetta, taustakirjallisuutta ja neuvontaa sähköpostitse.

 
Vastuuhenkilö 

professori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa