Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406374 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2 (CLT271), 5 op 
Tunniste 406374  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2 (CLT271)  Lyhenne CLT271 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

pakollinen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

 
Ajoitus 

toisen opiskeluvuoden keväällä

 
Tavoite 

Opiskelija oppii laatimaan annettujen työkaluohjelmien avulla pienimuotoisen morfologisen jäsentimen sekä ymmärtämään transduktorileksikon rakenteen, morfofonologisten sääntöjen laatimisen ja kuinka nämä komponentit toimivat yhdessä.

 
Edeltävät opinnot 

CLT261 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1 tai vastaavat tiedot

 
Sisältö 

Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien perusasiat, kurssilla käytettyjen työkaluohjelmien merkintätapojen ja käytön omaksuminen, morfologisen jäsentimen leksikon rakenne sekä käytetty sääntöformalismi. Aineistojen ja leksikoiden muokkaamisessa hyödyllisten Unix-työkaluja ja niiden käyttöä.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003, (osia), HFST-työkalut, verkkomateriaalia.

 
Arviointi 

yleinen arviointiasteikko

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan tavallisesti harjoitustöiden muodossa. Harjoitustöiden tueksi tarjotaan yleensä joitakin seuraavista: taustakirjallisuutta, harjoitustöitä tukevia luentoja, ryhmäkeskusteluja tai tukitapaamisia.

 
Vastuuhenkilö 

professori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa