Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406373 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1 (CLT261), 5 op 
Tunniste 406373  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1 (CLT261)  Lyhenne CLT251 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

opintojakso on pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille

 
Ajoitus 

toisen opiskeluvuoden syksyllä

 
Tavoite 

Opiskelija oppii laatimaan annettujen työkaluohjelmien avulla pienimuotoisen morfologisen jäsentimen sekä ymmärtämään transduktorileksikon rakenteen, morfofonologisten sääntöjen laatimisen ja kuinka nämä komponentit toimivat yhdessä.

 
Edeltävät opinnot 

tietokoneen käytön alkeet (esim. ATK-ajokortin kautta), kieliteknologian perusopinnot tai kieliteknologian ja yleisen kielitieteen yhteinen perusopintojen kokonaisuus

 
Sisältö 

Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien perusasiat,kurssilla käytettyjen työkaluohjelmien (esim. Xerox xfst, lexc)  merkintätapojen ja käytön omaksuminen, morfologisen jäsentimen leksikon rakenne sekä käytetty sääntöformalismi.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

verkkomateriaalia ja Kenneth Beesley & Lauri Karttunen, Finite State Morphology (CSLI Publications, 2003)

 
Arviointi 

yleinen arviointiasteikko

 
Suoritustavat 

harjoituksia ja harjoitustyö

 
Vastuuhenkilö 

professori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa