Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406371 Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 1 (CLT237), 5 op 
Tunniste 406371  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 1 (CLT237)  Lyhenne CLT237 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

pakollinen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

 
Ajoitus 

toisen opiskeluvuoden syksyllä

 
Tavoite 

Opiskelija oppii Python-ohjelmointia ja sen soveltamista luonnollisen kielen käsittelyyn.

 
Edeltävät opinnot 

Johdatusta luonnollisen kielen käsittelyyn CLT120 tai vastaavat tiedot

 
Sisältö 

Luonnollisen kielen käsittelyssä erityisesti tarvittavia Python-ohjelmointikielen käsitteitä kuten listat, merkkijonot, silmukat, funktioiden määrittely. Ohjelman kehittäminen askelittain. Frekvenssien laskeminen, assosiatiiviset taulukot (dictionary), tiedostojen käsittely, virheiden etsintä.  Säännölliset lausekkeet ja niiden soveltaminen saneistukseen (tokenization), virkerajojen merkitsemiseen. Sanaluokkajäsennystä (part-of-speech tagging).

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

verkkomateriaalia ja Allen Downey, Think Python (vapaasti verkossa luettavissa) ja Stephen Bird, Ewan Klein, Edward Loper, Natural Language Processing with Python (vapaasti verkossa luettavissa).

 
Arviointi 

yleinen arviointiasteikko

 
Suoritustavat 

harjoituksia ja harjoitustyö

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa