Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
406252 Korpuslingvistiikan johdantokurssi (CLT150), 3 op 
Tunniste 406252  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Korpuslingvistiikan johdantokurssi (CLT150)  Lyhenne CLT150 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

opintojakso on pakollinen yleisen kielitieteen ja kieliteknologian pää- ja sivuaineopiskelijoille

 
Tavoite 

Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät, mitä korpukset ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää kielenkäyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemisessa esim. kielen opetuksessa, oppimisessa tai kääntämisessä. He osaavat käyttää joitakin korpustyökaluja ja selvittää niiden avulla olemassa olevista korpuksista esim. sanastoon ja kielen rakenteisiin liittyviä ongelmia. Heillä on myös käsitys korpusten kokoamiseen liittyvistä periaatteista ja alustavaa osaamista oman korpuksen kokoamiseksi.

 
Sisältö 

Luentoja, verkkomateriaaleja sekä käytännön harjoittelua esim. Kielipankin aineistoilla ja välineillä pienimuotoisten lingvististen kysymysten ratkaisemiseksi.

 
Arviointi 

yleinen arvosteluasteikko

 
Vastuuhenkilö 

kurssin opettaja

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa