Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99508 ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (venäjä - suomi/ruotsi) (CEFR A2), 2 op 
Tunniste 99508  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi ALICE - Akateeminen kieli- ja kulttuurivaihto (venäjä - suomi/ruotsi) (CEFR A2)  Lyhenne ALICE - Akateem 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

На так называемом Тандем-курсе студентам предоставляется возможность познакомиться со студентами, для которых русский язык является родным. Своей целью курс ставит усовершенствование знания языка обучающегося, расширение его познаний о России и подготовка его к беседе о Финляндии и её культуре. Одновременно русскоговорящий студент может изучать финский язык, образ жизни и обсуждать вопросы, касающиеся его обучения.

 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään aiempaa vaivattomammin ja tietää Venäjästä aiempaa enemmän.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), vähintään jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot.

 
Sisältö 

Курс состоит из свободных встреч с партнёром “ALICE”, определившимся на начальных занятиях.
Проведение и время: Встречи в неформальной обстановке с партнёром “ALICE”, которые по общей длительности составят 24 часов, и 2-3  встречи по договоренности с преподавателем курса.
 
Kurssi koostuu pääasiassa vapaamuotoisista tapaamisista kurssin alussa saadun ALICE-kumppanin kanssa.
Toteutus ja työtavat: Vapaamuotoisia tapaamisia ALICE-kumppanin kanssa 24 tuntia ja 2-3 tapaamista ohjaavan opettajan kanssa sovittuina ajankohtina.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Оценка. Конечная оценка результата курса основывается на приведенных выше задачах курса.

 

Arviointi perustuu kohdassa Suoritustavat mainittuihin velvoitteisiin.

 
Suoritustavat 

Подписание договора о прохождении курса, обязательные встречи с партнёром по курсу, обязательные встречи с преподавателем, составление личного расписания и предоставление его преподавателю, и в качестве курсовой работы составление дневника об усвоении обучения на русском языке.


 
Osallistumissopimuksen allekirjoittaminen, vaaditut tapaamiskerrat työparin kanssa, tapaamiset ohjaavan opettajan kanssa, opettajalle toimitettavan lukujärjestyksen laatiminen ja lopputyönä tehtävä venäjänkielinen oppimispäiväkirja.

 
Lisätiedot 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa