Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
590210 Lääkkeiden hyvät tuotanto- ja jakelutavat, 7 op 
Tunniste 590210  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Lääkkeiden hyvät tuotanto- ja jakelutavat  Lyhenne Lääkkeiden hyvä 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoErikoistumisopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opintojakso (ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat). Lukuvuodesta 2016/2017 lähtien perustutkinto-opiskelijoilla (farmaseutin ja proviisorin tutkinnot) tämän kurssin 590210 korvaa (590400) Teollisuusfarmasian GMP-kurssi, 3 op

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan ohjeiston ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa näitä käytäntöön lääketeollisuuden ja -jakelun näkökulmasta katsottuna.

 
Sisältö 

Opetuksessa perehdytään Euroopan yhteisöjen komission lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskeviin ohjeisiin sekä kulloinkin voimassa olevaan Suomen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen käytännön esimerkkitapausten pohjalta. Opintojakso koostuu asiantuntijaluennoista sekä ryhmätöistä.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Euroopan yhteisöjen komission lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskeva ohjeisto ”Guide to good manufacturing practice for medicinal products”, Lääkelaitoksen määräys 12/2002 “Lääkkeiden hyvät tuotantotavat”, Suomessa voimassa olevat lait, asetukset ja määräykset sekä luentomateriaali.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5

 
Suoritustavat 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opintojakso (ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat). Opintojakson tenttiminen on mahdollista ilmoittautumalla Teollisuusfarmasian kirjatenttiin (590188). Tentittävän opintojakson nimi tulee kirjoittaa ilmoittautuessa lomakkeen lisätietoja-kohtaan. Opintojakson materiaali on saatavilla Moodlessa. Moodle-alueen avaimen saa ottamalla yhteyttä teollisuusfarmasian henkilökuntaan.

 
Lisätiedot  
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opintojakso (ennen vuotta 2016 aloittaneet opiskelijat). Lukuvuodesta 2016/2017 lähtien perustutkinto-opiskelijoilla (farmaseutin ja proviisorin tutkinnot) tämän kurssin 590210 korvaa (590400) Teollisuusfarmasian GMP-kurssi, 3 op

 
Vastuuhenkilö 

Professori Anne Juppo, teollisuusfarmasia

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa