Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
590155 Formulointi III, 6 op 
Tunniste 590155  Voimassaolo 01.08.2003 -
Nimi Formulointi III  Lyhenne Formulointi III 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Pakollinen opintojakso teollisuusfarmasian jatko-opiskelijoille sekä erikoistumiskoulutusta suorittaville proviisoreille. Opintojakso soveltuu valinnaisena farmasian opiskelijoille, teollisuusfarmasiaan ja farmasian teknologiaan syventyville proviisoriopiskelijoille ja muille tiedekunnan jatko-opiskelijoille.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää muiden kuin suun kautta annettavien lääkemuotojen kuten parenteraalisten, puolikiinteiden ja inhalaatiolääkevalmisteiden formulointia.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lääkevalmiste I (590335). Formulointi I, II ja III ovat erillisiä kokonaisuuksia, joita ei tarvitse suorittaa järjestyksessä.

 
Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään esimerkiksi parenteraalisten, puolikiinteiden ja inhalaatio-lääkevalmisteiden formulointiin.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Luentomateriaali

Gibson, M.: Pharmaceutical Preformulation and formulation (1. painos): sivut: 201-223 (preformulointi), 331-352 (parenteraaliset valmisteet), 355-376 (inhalaatiovalmisteet), 459-488 (silmälääkkeet), 491-511 (nenään annosteltavat), 515-567 (paikallisesti käytettävät ja transdermaaliset valmisteet)

tai

Gibson, M.: Pharmaceutical Preformulation and formulation (2.painos): kappaleet 6 (s. 214-231), 9-10, 12-14.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5

 
Suoritustavat 

Opintojakso koostuu asiantuntijaluennoista. Opintojaksosta on loppukuulustelu. Opintojakson materiaali ja linkki kurssikirjaan (e-kirja) ovat saatavilla Moodlessa. Moodle-alueen avaimen saa ottamalla yhteyttä teollisuusfarmasian henkilökuntaan.

Lukukausina, joina kurssia ei luennoida, opintojakson tenttiminen on mahdollista kaikkina teollisuusfarmasian tenttipäivinä ilmoittautumalla Teollisuusfarmasian kirjatenttiin (590188). Tentittävän opintojakson nimi tulee kirjoittaa ilmoittautuessa lomakkeen lisätietoja-kohtaan.

 
Lisätiedot 

Osallistujista riippuen opetuskielenä voi olla englanti.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu opintopolkuun Lääketeollisuus ja viranomaistyö.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Anne Juppo, teollisuusfarmasia

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa