Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99419 Venäjän kielioppi (CEFR A2), 2 op 
Tunniste 99419  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän kielioppi (CEFR A2)  Lyhenne Venäjän kieliop 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on kerrannut alkeis- ja jatkokursseilla oppimaansa sekä laajentanut sanavarastoaan lyhyiden tekstien avulla
• pystyy käyttämään kieltä entistä täsmällisemmin ja monipuolisemmin sekä lukemaan tekstejä sujuvammin

 
Toteutus 

Kielioppikurssi toteutetaan ohjattuna itseopiskelukurssina. Opiskelija tekee itsenäisesti kurssiin kuuluvat tehtävät ja saa henkilökohtaista ohjausta tuutoritapaamisten yhteydessä.

Jos suoritat kurssin 2 op:n laajuisena, kokonaistyömäärä on n. 50 tuntia. Voit suorittaa kurssin myös 3 op:n laajuisena, jolloin kokonaistyömäärä on n. 80 tuntia.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai 2 tai vastaavat tiedot.

 
Sisältö 

• substantiivien, adjektiivien ja pronominien yksikön ja monikon sijojen käyttö, lukusanat
• verbien aspektien ja aikamuotojen käyttö eri tilanteissa
• etuliitteettömät ja etuliitteiset liikeverbit
• partisiipit ja gerundit (opiskelijan niin halutessa)

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Lisätiedot 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa