Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
992270 Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op 
Tunniste 992270  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2)  Lyhenne Venäjän jatkoku 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 2  2010  - Saatavuus


Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•    osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
•    ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
•    ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op.

 
Sisältö 

•    arjen toiminnot, kotityöt
•    ravinto ja elintavat
•    perhe ja ihmissuhteet
•    luonto ja sääilmiöt, luonnonsuojelu
•    kirjallisuus ja lukeminen
•    majoittuminen hotelliin, kaupungilla liikkuminen
•    liikeneuvottelu ja virallinen viesti

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 9-16.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Suoritustavat 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa