Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99325 Venäjän lukemiseen painottuva kurssi (CEFR A2), 3 op 
Tunniste 99325  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän lukemiseen painottuva kurssi (CEFR A2)  Lyhenne Venäjän lukemis 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan yleisluonteisia asiatekstejä sekä helpohkoja oman alansa tekstejä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskeilijaneuvontaan.

 
Sisältö 

Kurssilla

  • luetaan ajankohtaisia asioita käsitteleviä sanoma- ja aikakauslehtitekstejä sekä oman alan tekstejä
  • perehdytään asiateksteille tyypillisiin lauserakenteisiin, sananmuodostuksen keskeisiin periaatteisiin sekä eri alojen sanastoon.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opetusmonisteet, verkkomateriaali.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Suoritustavat 

Kurssi, joka sisältää 28 tuntia lähiopetusta ja 52 tuntia itsenäistä työskentelyä. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa ohjattuna itseopiskeluna.

 
Lisätiedot 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa