Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99228 Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2), 4 op 
Tunniste 99228  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2)  Lyhenne Venäjän jatkoku 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 3  2010  - Saatavuus


Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa keskustella nykymaailman ilmiöistä
 • osaa ilmaista erilaisia tunteita  sekä reagoida tunteenilmaisuihin
 • osaa kertoa mielipiteensä itseään kiinnostavista seikoista sekä perustella mielipiteensä
 • selviytyy useimmissa matkustustilanteissa
 • ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä suullisista ja kirjallisista viesteistä
 • pystyy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

 
Sisältö 
 • työnhaku
 • Suomi-tietous
 • sähköiset mediat
 • matkustaminen
 • opiskelijaelämä
 • elämä nyky-Venäjällä
 • maahanmuutto
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Alestalo, Marjatta (2010) Kafe Piter 3, verkkomateriaali (Moodle)

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Suoritustavat 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 
Lisätiedot 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa