Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99227 Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op 
Tunniste 99227  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1)  Lyhenne Venäjän jatkoku 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 2  2010  - Saatavuus


Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•    osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
•    pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
•    osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

 
Sisältö 

•    opiskelu yliopistossa
•    asuminen
•    vointi, sairastuminen
•    ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet
•    kulttuuriharrastukset
•    puhelimessa
•    laajahkon viestin kirjoittaminen

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Alestalo, M. Kafe Piter 2, kpl 1-8.

Osalla toteutuksista lisäksi verkkomateriaali (Moodle).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Suoritustavat 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 %:n läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa