Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99226 Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op 
Tunniste 99226  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Venäjän alkeiskurssi 1  Lyhenne Venäjän alkeisk 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Opintojakson yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 1  2010  - Saatavuus


Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjää.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

 • osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia
 • osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta
 • osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta
 • pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei edeltäviä opintoja.

 
Sisältö 
 • venäläiset aakkoset ja ääntämisen perusteet
 • tapaaminen ja tutustuminen
 • perustiedot itsestä (nimi, ikä, kansalaisuus, ammatti, kielitaito, yhteystiedot) ja muista
 • perhe ja ystävät
 • arkipäivän toiminnot, ajanilmauksia (viikonpäivät, kellonajat, vuorokaudenajat)
 • kahvilassa käynti, ostosten teko
 • yksinkertaisen viestin kirjoittaminen esim. matkalta
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Ryhmästä riippuen Kafe Piter kpl 1-10 TAI Pora! 1 kpl 1 - 5.

Osalla toteutuksista lisäksi verkkomateriaalia (Moodle)

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Suoritustavat 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa