Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-AKTE002 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (suomi), 2 op 
Tunniste KK-AKTE002  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (suomi)  Lyhenne Tieteen popular 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Helsingin yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijat, tutkijat sekä JOO-opiskelijat.

 
Ajoitus 

Vapaa

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden yleistajuisen kirjoittamisen taitoa sekä edistää opiskelijoiden omien yleistajuisten tekstien valmistumista. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää yleistajuisen kirjoittamisen keskeiset periaatteet ja hän on tuottanut omaan tutkimukseen, omaan alaan tai muuhun tieteelliseen kiinnostuksen kohteeseensa liittyvän yleistajuisen tekstin.

 
Toteutus 

Kurssi sisältää lähiopiskelua 12 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 42 tuntia.  Kurssilla on vaatimuksena vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

 
Sisältö 

Työstetään omaa tekstiä, joka on suunnattu muulle kuin oman tieteenalan yleisölle.  Teksti voi olla esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehtikirjoitus, yleistajuinen artikkeli tai osa kirjasta. Työskentelyyn kuuluu olennaisena osana palaute, joten työpajassa kehitetään myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla jaettava ja verkossa oleva materiaali sekä osallistujien omat kirjoitelmat.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin. Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tieteen popularisointi -tekstityöpaja, periodi IV  Kurssi  Marja Suojala  15.03.21 -03.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa