Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO415 Yrkesinriktade självständiga studier i svenska - Independent, Professionally-Oriented Studies in Swedish (CEFR B2), 2 cr 
Code KK-RUO415  Validity 01.08.2019 -
Name Yrkesinriktade självständiga studier i svenska - Independent, Professionally-Oriented Studies in Swedish (CEFR B2)  Abbreviation Yrkesinriktade 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Finskspråkiga studenter vid alla fakulteter.

 
Timing 

Fri efter den avlagda fakultetskursen.

 
Learning outcomes 

Du lär dig att skriva om och behandla teman inom ditt eget fackområde samt att använda svenskspråkiga källor (t.ex. vetenskapliga publikationer) och språkliga hjälpmedel vid skrivandet (t.ex. ordböcker, termbanker, grammatikor).

 
Completion methods 

Du läser artiklar och/eller annan litteratur på svenska med anknytning till ditt eget fackområde. Du kan också lyssna på föreläsningar eller komma överens om något annat sätt att avlägga kursen. När du har bekantat dig med materialet skriver du en uppsats på 3–5 sidor om temat. Till slut diskuteras temat med läraren. Du får också respons om språkdräkten och språkriktigheten.

 
Prerequisites 

Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt – underkänt.

 
Other information 

Kontakta läraren för att få mera detaljerad information.

Anmälan görs direkt till läraren via e-post: jaana.jokinen@helsinki.fi.

 
Responsible person 

Jaana Jokinen

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
Registration Yrkesinriktade självständiga studier i svenska - Independent, Professionally-Oriented Studies in Swedish (CEFR B2), I-IV period  Course  Jaana Jokinen  07.09.20 -07.05.21

Future examinations
No examinations in WebOodi