Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO414 Skönlitteratur på egen hand - Independent, Literary Studies in Swedish (CEFR B2), 1 cr 
Code KK-RUO414  Validity 01.08.2019 -
Name Skönlitteratur på egen hand - Independent, Literary Studies in Swedish (CEFR B2)  Abbreviation Skönlitteratur 
Scope1 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter vid alla fakulteter.

 
Timing 

Fri, efter den obligatoriska fakultetskursen eller det ersättande provet.

 
Learning outcomes 

Du breddar din kännedom om svensk respektive finlandssvensk skönlitteratur och utvidgar ditt ord- och uttrycksförråd genom självständigt arbete.

 
Completion methods 

Självständigt läsande eller andra arbetsuppgifter enligt överenskommelse med läraren. Skriftlig rapport samt diskussion kring rapporten.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs eller ersättande prov i svenska. Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Contents 

Du studerar självständigt svensk respektive finlandssvensk skönlitteratur på svenska. Alternativt kan du komma överens om andra arbetssätt. Egna förslag är välkomna. Du ska också skriva en rapport av arbetet enligt lärarens anvisningar. Avslutningsvis ordnas en träff där läraren och du diskuterar både arbetsprocessen och rapporten. Tidtabellen fastställs individuellt.

 
Study materials and literature 

Enligt överenskommelse med läraren.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt/underkänt.

Såväl innehåll som språkriktighet i den självständiga prestationen är faktorer som beaktas.

 
Other information 

Kontakta ansvarsläraren för ytterligare information.

 
Responsible person 

Riina Uusikulku

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
Registration Skönlitteratur på egen hand - Independent, Literary Studies in Swedish (CEFR B2), I-IV period  Course  Riina Uusikulku  31.08.20 -31.05.21

Future examinations
No examinations in WebOodi