Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO413 Avancerad skrivkurs i svenska - Advanced Writing Course in Swedish (CEFR B2), 2 cr 
Code KK-RUO413  Validity 01.08.2019 -
Name Avancerad skrivkurs i svenska - Advanced Writing Course in Swedish (CEFR B2)  Abbreviation Avancerad skriv 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Finskspråkiga studenter vid alla fakulteter.

 
Timing 

Fri efter den avlagda fakultetskursen.

 
Learning outcomes 

På kursen förkovrar du dig i akademisk skrivstil.

 
Completion methods 

Nätbaserad kurs. I kursen kan ingå också individuell handledning. På flerformskurser ska du delta aktivt i när- eller nätträffar 100/90 % samt lämna in alla kursuppgifter inom utsatt tid.

 
Recommended optional studies 

Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Contents 

Olika skrivuppgifter, t.ex. debattinlägg, referat, forskningsplan, föredragsabstrakt. Skrivuppgifterna anpassas individuellt efter deltagarnas studieinriktning och önskemål.

 
Study materials and literature 

Du får information om materialet i början av kursen. Under kursen behöver du en grammatikbok, t.ex. Fiilin & Hakala: Fullträff.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt – underkänt.

 
Responsible person 

Jaana Jokinen

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Avancerad skrivkurs i svenska - Advanced Writing Course in Swedish (CEFR B2), II period  Course    26.10.20 -11.12.20

Future examinations
No examinations in WebOodi