Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO410 Svenska på jobbet (CEFR B2), 2 cr 
Code KK-RUO410  Validity 01.08.2019 -
Name Svenska på jobbet (CEFR B2)  Abbreviation Svenska på jobb 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter vid alla fakulteter.

 
Timing 

Fri.

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan

  • uttrycka dig både muntligt och skriftligt och i vardagliga arbetssammanhang
  • använda språket i olika kommunikationssituationer i arbetslivet.
 
Completion methods 

Kursen består av 28 kontakttimmar och ungefär lika mycket självständigt arbete.

75 % närvaro på lektionerna.

Aktivt deltagande i par- och grupparbete, projekt, osv.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå CEFR B2. Du kan även delta i kursen om dina kunskaper ligger på B1-nivån efter fakultetskursen i svenska.

 
Contents 

Vi diskuterar aktuella, arbetsrelaterade teman i små grupper. Du får presentera ett tema som du själv valt enligt dina intressen eller din specialinriktning. Vi övar också ordförråd och uttryck för varierande situationer i arbetslivet.

 
Study materials and literature 

Material som delas ut på lektionen, nätmaterial.

Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet.

Material som du själv samlar under kursen (t.ex. intervju, arbetsannonser, etc.)

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt/underkänt.

 
Responsible person 

Carola Rewell-Heikkinen

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Svenska på jobbet (CEFR B2), periodi III  Course  Carola Rewell-Heikkinen  18.01.21 -04.03.21

Future examinations
No examinations in WebOodi