Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO409 Nordisk kultur (CEFR B2), 3 cr 
Code KK-RUO409  Validity 01.08.2019 -
Name Nordisk kultur (CEFR B2)  Abbreviation Nordisk kultur 
Scope3 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter vid alla fakulteter.

 
Timing 

Fri

 
Learning outcomes 

Efter genomgången kurs kan du klara sig ”på nordiska” i vardagliga situationer. Du kan använda olika svensk-, dansk- och norskspråkiga källor för informationssökning. Du har också fördjupat din förståelse av nordiska kulturer och de nordiska samhällen.

 
Completion methods 

Kursen består av 42 kontakttimmar och hemuppgifter. Aktivt deltagande i kursen (minst 75 %).

 
Prerequisites 

Utgångsnivå: CEFR B2: du har genomfört den obligatoriska kursen i svenska som hör till din kandidatexamen eller genomfört kursen Fortsättningskurs i svenska 3.

 
Contents 

Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för Norden. På denna kurs får deltagarna inblick i den nordiska kulturen och kan förbättra sina muntliga färdigheter i svenska samt lära sig grunderna i danska och norska. Kursen passar också alla som vill åka på utbyte till ett nordiskt land eller aktivt delta i det nordiska samarbetet. I kursprogrammet ingår besök och utflykter.

 
Study materials and literature 

Lärarna ger information om materialet i början av kursen.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt - underkänt, kontinuerlig bedömning.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi