Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO406 Diskutera mera B (CEFR B2), 1 cr 
Code KK-RUO406  Validity 01.01.2020 -
Name Diskutera mera B (CEFR B2)  Abbreviation Diskutera mera 
Scope1 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter vid alla fakulteter, JOO-studerande och utbytesstuderande.

 
Timing 

Efter fakultetskursen i svenska (eller samtidigt med fakultetskursen)

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan

  • uttrycka dig mera flytande i olika kommunikationssituationer
  • diskutera och presentera aktuella teman och olika frågor
  • uppträda i olika sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.
 
Completion methods 

Kursen består av 14 kontakttimmar och ungefär lika mycket självständigt arbete.

75 % närvaro på lektionerna. Aktivt deltagande i par- och grupparbete.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå: CEFR B2. Du kan även delta i kursen om dina kunskaper ligger på B1-nivån efter fakultetskursen i svenska.

 
Contents 

Fokus: Aktuellt i samhället

Vi diskuterar aktuella teman inom samhället. Du får presentera teman som du själv valt enligt dina intresseområden. Vi övar också ordförråd och uttryck samt följer aktuell samhällsdebatt i olika medier.

 
Study materials and literature 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt – underkänt. En godkänd prestation förutsätter att du gjort kursuppgifterna inom utsatt tid och aktivt deltagit i när- och nätträffar.

 
Other information 

Observera att du kan avlägga endast denna kurs eller även andra studieavsnitt som ingår i helheten Diskutera mera (A, B, C, D). Varje studieavsnitt ger en studiepoäng och har sitt eget fokusområde:

  • Diskutera mera A: Konst och kultur (1 sp)
  • Diskutera mera B: Aktuellt i samhället (1 sp)
  • Diskutera mera C: Kommunikation på svenska 1 (1 sp)
  • Diskutera mera D: Kommunikation på svenska 2 (1 sp)
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Diskutera mera B (CEFR B2), period II  Course  Elvi Hakala  28.10.20 -09.12.20

Future examinations
No examinations in WebOodi