Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO405 Diskutera mera A (CEFR B2), 1 cr 
Code KK-RUO405  Validity 01.01.2020 -
Name Diskutera mera A (CEFR B2)  Abbreviation Diskutera mera 
Scope1 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter vid alla fakulteter, JOO-studerande och utbytesstuderande.

 
Timing 

Efter fakultetskursen i svenska (eller samtidigt med fakultetskursen)

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan

  • uttrycka dig mera flytande i olika kommunikationssituationer
  • diskutera och presentera aktuella teman och olika frågor
  • uppträda i olika sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.
 
Completion methods 

Kursen består av 14 kontakttimmar och ungefär lika mycket självständigt arbete.

75 % närvaro på lektionerna. Aktivt deltagande i par- och grupparbete.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå: CEFR B2. Du kan även delta i kursen om dina kunskaper ligger på B1-nivån efter fakultetskursen i svenska.

 
Contents 

Fokus: Konst och kultur

Vi diskuterar aktuella teman inom konst och kultur (filmer, tv, litteratur, etc.). Du får presentera teman som du själv valt enligt dina intresseområden. Vi övar också ordförråd och uttryck samt följer kulturella företeelser i olika medier.

 
Study materials and literature 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt – underkänt. En godkänd prestation förutsätter att du gjort kursuppgifterna inom utsatt tid och aktivt deltagit i när- och nätträffar.

 
Other information 

Observera att du kan avlägga endast denna kurs eller även andra studieavsnitt som ingår i helheten Diskutera mera (A, B, C, D). Varje studieavsnitt ger en studiepoäng och har sitt eget fokusområde:

  • Diskutera mera A: Konst och kultur (1 sp)
  • Diskutera mera B: Aktuellt i samhället (1 sp)
  • Diskutera mera C: Kommunikation på svenska 1 (1 sp)
  • Diskutera mera D: Kommunikation på svenska 2 (1 sp)
 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi