Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO403 Avancerad svenska, Global utveckling och miljö - Advanced Swedish, Global Environmental Changes (CEFR B2), 3 cr 
Code KK-RUO403  Validity 01.08.2019 -
Name Avancerad svenska, Global utveckling och miljö - Advanced Swedish, Global Environmental Changes (CEFR B2)  Abbreviation Avancerad svens 
Scope3 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

 
Timing 

Fri.

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan:

  • följa svenskspråkiga föreläsningar och läsa facktexter med global utveckling och miljö som tema
  • själv diskutera och rapportera om olika miljörelaterade teman på en populärvetenskaplig nivå
  • göra både en muntlig och en skriftlig presentation av fakta om miljörelaterade teman.
 
Completion methods 

Substans: Du ska delta aktivt i språkundervisningen och föreläsningarna samt slutseminarium (muntligt och skriftligt arbete).

Språket: Enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där dina egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar substansföreläsningar och en språkkurs, sammanlagt ca 70 timmar närundervisning, plus självständigt arbete och slutseminarium.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska KK-RUBIYM, KK-RUMAME eller motsvarande. Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Contents 
  • En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om miljörelaterade frågor samt språklektioner i svenska.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter.
  • Ett slutseminarium i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö (5 sp): den studerande förutsätts förbereda och hålla en muntlig presentation (i grupp) samt skriva en skriftlig version av den muntliga presentationen i samarbete med smågruppen.
 
Study materials and literature 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt - underkänt

 
Other information 

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

 
Responsible person 

Leena-Maija Åberg-Reinke

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV  Course  Kristina Lindström,
Leena-Maija Åberg-Reinke 
18.01.21 -10.05.21

Future examinations
No examinations in WebOodi