Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-RUO403 Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), 3 sp 
Kod KK-RUO403  Giltighet 01.08.2019 -
Namn Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2)  Förkortning Avancerad svens 
Omfattning3 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

 
Timing 

Fri.

 
Kunskapsmål 

Målet är att du efter kursen kan:

  • följa svenskspråkiga föreläsningar och läsa facktexter med global utveckling och miljö som tema
  • själv diskutera och rapportera om olika miljörelaterade teman på en populärvetenskaplig nivå
  • göra både en muntlig och en skriftlig presentation av fakta om miljörelaterade teman.
 
Studieavsnittets form 

Substans: Du ska delta aktivt i språkundervisningen och föreläsningarna samt slutseminarium (muntligt och skriftligt arbete).

Språket: Enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där dina egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar substansföreläsningar och en språkkurs, sammanlagt ca 70 timmar närundervisning, plus självständigt arbete och slutseminarium.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Fakultetskurs i svenska KK-RUBIYM, KK-RUMAME eller motsvarande. Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Innehåll 
  • En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om miljörelaterade frågor samt språklektioner i svenska.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter.
  • Ett slutseminarium i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö (5 sp): den studerande förutsätts förbereda och hålla en muntlig presentation (i grupp) samt skriva en skriftlig version av den muntliga presentationen i samarbete med smågruppen.
 
Studiematerial och litteratur 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Godkänt - underkänt

 
Övrig information 

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

 
Ansvarig person 

Leena-Maija Åberg-Reinke

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV  Kurs  Kristina Lindström,
Leena-Maija Åberg-Reinke 
18.01.21 -10.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi