Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-RUO403 Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), 3 op 
Tunniste KK-RUO403  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2)  Lyhenne Avancerad svens 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

 
Ajoitus 

Fri.

 
Osaamistavoitteet 

Målet är att du efter kursen kan:

  • följa svenskspråkiga föreläsningar och läsa facktexter med global utveckling och miljö som tema
  • själv diskutera och rapportera om olika miljörelaterade teman på en populärvetenskaplig nivå
  • göra både en muntlig och en skriftlig presentation av fakta om miljörelaterade teman.
 
Toteutus 

Substans: Du ska delta aktivt i språkundervisningen och föreläsningarna samt slutseminarium (muntligt och skriftligt arbete).

Språket: Enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där dina egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar substansföreläsningar och en språkkurs, sammanlagt ca 70 timmar närundervisning, plus självständigt arbete och slutseminarium.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Fakultetskurs i svenska KK-RUBIYM, KK-RUMAME eller motsvarande. Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Sisältö 
  • En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om miljörelaterade frågor samt språklektioner i svenska.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter.
  • Ett slutseminarium i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö (5 sp): den studerande förutsätts förbereda och hålla en muntlig presentation (i grupp) samt skriva en skriftlig version av den muntliga presentationen i samarbete med smågruppen.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Godkänt - underkänt

 
Lisätiedot 

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien ENV-471 Global utveckling och miljö.

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

 
Vastuuhenkilö 

Leena-Maija Åberg-Reinke

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV  Kurssi  Kristina Lindström,
Leena-Maija Åberg-Reinke 
18.01.21 -10.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa