Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO402 Avancerad svenska, Skogsbruk runt Östersjön - Advanced Swedish, Forestry aroud the Baltic Sea (CEFR B2), 2 cr 
Code KK-RUO402  Validity 01.08.2019 -
Name Avancerad svenska, Skogsbruk runt Östersjön - Advanced Swedish, Forestry aroud the Baltic Sea (CEFR B2)  Abbreviation Avancerad svens 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien Skogsbruk runt Östersjön.

 
Timing 

Fri.

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan:

  • följa svenskspråkiga föreläsningar och läsa facktexter med skogsbruk och miljöfrågor som tema
  • själv diskutera och rapportera om olika skogsbruks- och/eller miljörelaterade teman på en populärvetenskaplig nivå
  • göra både en muntlig och en skriftlig presentation av ett tema som är relaterat till exkursionen som ingår i föreläsningsserien.
 
Completion methods 

Substans: Aktivt deltagande i föreläsningarna, exkursionen och slutseminariet samt slutprov.

Språket: Aktivt deltagande i föreläsningarna och språkövningarna, exkursionen och slutseminariet, tre föreläsningsrapporter och en självständig språklig uppgift. Den studerande kan påverka valet av självstudieuppgiften.

Kursen omfattar substansföreläsningar och, sammanlagt 28 timmar närundervisning samt en exkursion (3-4 dagar) och självständigt arbete.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska KK-RUMAME, KK-RUBIYM eller motsvarande Utgångsnivå: CEFR B2.

 
Contents 
  • En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om skogs- och miljövetenskaper samt studier i svenska.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter och muntlig presentation (i grupp) som ingår i substanskursen.
  • En exkursion i Svenskfinland eller Sverige.
  • En skriftlig slutrapport av exkursionen.
 
Study materials and literature 

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

 
Assessment practices and criteria 

Godkänt – underkänt

 
Other information 

Kursen i avancerad svenska avläggs i samband med föreläsningsserien ME-010 Skogsbruk runt Östersjön.

Exkursionen utgör en obligatorisk del av båda kursdelarna (föreläsningsserien och kursen i avancerad svenska)

 
Responsible person 

Leena-Maija Åberg-Reinke

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi