Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RUO401 Avancerad svenska, Universum nu - Advanced Swedish, Universe Now (CEFR B2), 3 cr 
Code KK-RUO401  Validity 01.08.2019 -
Name Avancerad svenska, Universum nu - Advanced Swedish, Universe Now (CEFR B2)  Abbreviation Avancerad svens 
Scope3 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien Universum nu.

 
Timing 

Fri, efter fakultetskursen eller det ersättande provet.

 
Learning outcomes 

Målet är att du efter kursen kan

  • följa svenskspråkiga föreläsningar och läsa faktatexter med universum som tema.
  • kan diskutera samt muntligt och skriftligt presentera teman om universum på en populärvetenskaplig nivå.
 
Completion methods 

Substans: Aktivt deltagande i föreläsningarna (28 timmar) samt slutprov.

Språket: Aktivt deltagande i språklektionerna (28 timmar), fyra föreläsningsrapporter och en individuell muntlig presentation om substanskursens tema.

Vid föreläsningarna och språklektionerna krävs minst 75 % närvaro.

 
Prerequisites 

Fakultetskurs i svenska KK-RUMALU eller motsvarande, utgångsnivå: CEFR B2.

 
Contents 

En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om universum samt språklektioner i svenska.


Skriftliga föreläsningsrapporter och en individuell muntlig presentation som ingår i substanskursen samt slutprov.

 
Study materials and literature 

Föreläsningsseriens wiki-sida

 
Assessment practices and criteria 

Studieavsnittet bedöms med betygen godkänd och underkänd. En godkänd prestation förutsätter att du har gjort kursuppgifterna inom utsatt tid, aktivt deltagit i föreläsningsserien och språklektionerna samt gjort slutprovet.

 
Other information 

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien Universum nu.

 
Responsible person 

Marjatta Banna

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi