Data on the course

Show instruction and examinations
KK-RAN211 French-German Dual Language Course (CEFR A2), 2 cr 
Code KK-RAN211  Validity 01.01.2020 -
Name French-German Dual Language Course (CEFR A2)  Abbreviation French-German D 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 
  • kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
  • Joo-opiskelijat
  • kansainväliset opiskelijat
 
Learning outcomes 

·       kykenee toimimaan monikielisissä vuorovaikutustilanteissa

·       osaa ottaa huomioon keskustelukumppaneiden kielitaidon tason

·       tunnistaa saksalaisen ja ranskalaisen puhekulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja

·       osaa puhua ranskaksi/saksaksi arkielämään liittyvistä aiheista

·       ymmärtää ranskaksi/saksaksi keskeisiä fraaseja

·       tietää perusteet ranskan/saksan ääntämisestä ja ortografiasta

 
Completion methods 

·       kurssi sisältää 26 tuntia lähiopiskelua ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä

·       Lähiopiskelussa käytetään monipuolisia työskentelytapoja. Runsaasti keskusteluharjoituksia pienryhmissä.

·       75% osallistuminen lähiopiskeluun. Sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.

 
Prerequisites 

·       A2-taitotaso toisessa kielessä (ranska/saksa)

·       kiinnostus toisesta kielestä (ranska/saksa) riittää

·       jos olet epävarma osaamistasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opintojakson opettajiin (suvi.kotkavuori@helsinki.fi, tia.patenge@helsinki.fi)

 
Contents 

·       kurssin aihepiirejä ovat esim. arki ja vapaa-aika, työ, ajankohtaisaiheet sekä ranskan- ja saksankielisten maiden kulttuuri ja historia

·       painotus suullisessa kielenkäytössä

·       aihepiiri ja työskentelymuodot valitaan osin yhdessä opiskelijoiden kanssa

 
Study materials and literature 

·       Opettajien oma materiaali, joka on ladattavissa/tulostettavissa kurssin Moodle-alustalta

·       Oppimateriaalit valitaan osin yhdessä opiskelijoiden kanssa

 
Assessment practices and criteria 

·       Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.

·       Opettajat ilmoittavat erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista tai suullisista suorituksista.

Jatkuva itse-ja vertaisarviointi sekä opettajien suulliset ja kirjalliset palautteet

 
Other information 

·       Kurssiin voit tutustua tarkemmin esittelyvideon avulla

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
cancelled French-German Dual Language Course (CEFR A2), intensive period  Course    10.05.21 -07.06.21

Future examinations
No examinations in WebOodi