Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-ESP205 Espanjan kulttuuriaiheinen kurssi - Puhu espanjaa 2 (CEFR A2), 2 op 
Tunniste KK-ESP205  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Espanjan kulttuuriaiheinen kurssi - Puhu espanjaa 2 (CEFR A2)  Lyhenne Espanjan kulttu 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 
  • osaa keskustella kohdekielellä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista sekä menneisyydestä ja perinteistä.
  • ymmärtää kohdekielistä puhetta eri kulttuureihin ja kulttuurimuotoihin liittyvistä asioista.
  • osaa etsiä tietoa espanjankielisten maiden ajankohtaisista ilmiöistä.
 
Toteutus 
  • Kurssi sisältää 24 t lähiopiskelua ja 29 t itsenäistä työskentelyä.
  • 75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.
  • Pienimuotoisia tehtäviä viikottain.
  • Väli- ja lopputehtävät.
  • Pari-/ryhmätöitä tunnilla.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksessa jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

 

 

 

 
Sisältö 

Aihepiirit: mm. musiikki, elokuva, taide, tavat, juhlat ja perinteet Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ-ja toimintamuodot: pari- ja ryhmätyöskentely.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opettajan materiaali. Opiskelijat voivat vaikuttaa kurssin oppimateriaaliin.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Espanjan kulttuuriaiheinen kurssi - Puhu espanjaa 2 (CEFR A2), IV periodi  Kurssi  Gonzalo Hernandez Reyes  15.03.21 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa