Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-ESP101 Espanjan alkeiskurssi 2 (CERF A1), 4 op 
Tunniste KK-ESP101  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Espanjan alkeiskurssi 2 (CERF A1)  Lyhenne Espanjan alkeis 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 
  • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
  • menneistä tapahtumista kertominen 
  • mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen
  • tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin
 
Toteutus 

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • kurssille kuuluvat osatehtävät tai loppukoe 
  • lähiopiskelua 48-56 t (4 op) ja itsenäistä opiskelua 40 t  
  • 75 % aktiivinen osallistuminen kurssille ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa.
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

 
Sisältö 

Aihepiirit: mm. maantuntemus, taide, harrastukset, Espanjan lähihistoria, elokuva.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kontturi & Kuokkanen-Kekki & Palmujoki: Español Uno (13. tai myöhempi laitos), kpl 9–19. 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Esim. samanaikaisesti kuin Puhu espanjaa 1.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa