Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-ESP001 Espanjan alkeiskurssi 1, 4 op 
Tunniste KK-ESP001  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Espanjan alkeiskurssi 1  Lyhenne Espanjan alkeis 
Laajuus4 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Osaamistavoitteet 
  • tutustua espanjan kielen perusteisiin
  • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
  • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto
  • ymmärtää helpohkoa puhetta
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

 
Sisältö 

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, tavallisimmat ajanmääreet, ruoka, matkustaminen, vaatetus

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8. 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

 
Suoritustavat 

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät 
  • kurssille kuuluvat osatehtävät tai loppukoe 
  • lähiopiskelua 48-56 t ja itsenäistä opiskelua 40 t

75 % aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ennen Puhu espanjaa 1 -kurssia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa