Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TKT9 Tietojenkäsittelytiede, opintokokonaisuus, 15-35 op 
Tunniste TKT9  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tietojenkäsittelytiede, opintokokonaisuus  Lyhenne Tietojenkäsitte 
Laajuus15-35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Kjell Lemström 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuudesta vastaa Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma. Se on muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunniteltu valinnainen, täysin yksilöitävissä oleva opintokokonaisuus.

 
Ajoitus 

Kokonaisuuden voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa.

Mahdollisten opintojaksojen aikataulutuksia löytyy esim. täältä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suorittanut hallitsee valintojensa mukaan tietojenkäsittelytieteen perusmenetelmiä ja -käsitteitä. Hän osaa työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ei vaatimuksia edeltävistä yliopisto-opinnoista.

 
Sisältö 
TKT9 Tietojenkäsittelytiede, opintokokonaisuus
(0ov / 15-35op)  
Pakollinen (Valitse mitä tahansa perus- ja aineopintotasoisia tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opintojaksoja (kokonaisuuden laajuus 15-35 op))
   
TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 
(0ov / 5op)
TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 
(0ov / 5op)
TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 
(0ov / 5op)
TKT10004 Tietokantojen perusteet 
(0ov / 5op)
TKT10005 Tietokoneen toiminta 
(0ov / 5op)
TKT20001 Tietorakenteet ja algoritmit 
(0ov / 10op)
TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I 
(0ov / 5op)
TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II 
(0ov / 5op)
TKT20002 Ohjelmistotekniikka 
(0ov / 5op)
TKT20003 Käyttöjärjestelmät 
(0ov / 5op)
TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 
(0ov / 5op)
TKT20005 Laskennan mallit 
(0ov / 5op)
TKT20006 Ohjelmistotuotanto 
(0ov / 6op)
TKT20008 Johdatus tekoälyyn 
(0ov / 5op)
TKT20009 Tietoturvan perusteet 
(0ov / 5op)
TKT21001 Tietokannan suunnittelu 
(0ov / 5op)
TKT21002 Introduction to Game Programming 
(0ov / 5op)
TKT21003 Web-palvelinohjelmointi Ruby on Rails 
(0ov / 5op)
TKT21004 Computer Architecture 
(0ov / 5op)
TKT21007 Web-palvelinohjelmointi Java 
(0ov / 5op)
TKT21008 Programming in C 
(0ov / 5op)
TKT20010 Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit 
(0ov / 4op)
TKT20011 Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus 
(0ov / 4op)
AYBSCS2002en Open uni: Computing and Society 
(0ov / 5op)
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Painotettu keskiarvo opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen arvosanoista. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa