Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TKT8 Tietojenkäsittelytiede, aineopinnot muille koulutusohjelmille, 35 op 
Tunniste TKT8  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tietojenkäsittelytiede, aineopinnot muille koulutusohjelmille  Lyhenne Tietojenkäsitte 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Kjell Lemström 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuudesta vastaa Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma. Se on muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunniteltu valinnainen opintokokonaisuus.

 
Ajoitus 

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen jälkeen.

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suorittanut hallitsee tärkeimpiä tietojenkäsittelytieteen peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Hän osaa työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (TKT1)

 
Sisältö 

 

TKT8 Tietojenkäsittelytiede, aineopinnot muille koulutusohjelmille

(0ov / 35op)  

 
  Pakollinen (Pakolliset opintojaksot)

   

 
  TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I 

(0ov / 5op)

 
  TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II 

(0ov / 5op)

 
  TKT20002 Ohjelmistotekniikka 

(0ov / 5op)

 
  TKT20003 Käyttöjärjestelmät 

(0ov / 5op)

 
  TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 

(0ov / 5op)

 
  Vaihtoehtoinen (Valitse kaksi alla olevista)

   

 
  TKT20005 Laskennan mallit 

(0ov / 5op)

 
  TKT20009 Tietoturvan perusteet 

(0ov / 5op)

 
  DATA15001 Johdatus tekoälyyn 

(0ov / 5op)

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Painotettu keskiarvo opintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen arvosanoista. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa