Data on the course

Show instruction and examinations
BIO-251 Biology, Optional Intermediate Studies, 35 cr 
Code BIO-251  Validity 01.01.2017 -
Name Biology, Optional Intermediate Studies  Abbreviation Biology, Option 
Scope35 cr   
TypeIntermediate studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Biology 

Description
Target group 

Muiden kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan aineenopettajaopiskelijat. Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).

Muiden koulutusohjelmien kuin maantieteen aineenopettajakoulutukseen hyväksytyille opiskelijoille järjestetään haku kahdesti vuodessa BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin: huhtikuussa (1.-30.4.) ja lokakuussa (1.-31.10.). Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja Opiskelijan ohjeissa.

 
Timing 

1.-3. lukuvuosi

 
Learning outcomes 
  • tietää biologian opetuksen keskeiset alueet ja tuntee niiden opettamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia
  • tuntee eliökunnan monimuotoisuuden perusteet
  • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja käyttää keskeisiä laboratorio- ja kenttätutkimusmenetelmiä
  • ymmärtää miten ihmiskeho   toimii ja miten sen toimintaa säädellään
 
Prerequisites 

Biologian perusopinnot

 
Contents 
  • MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi 5 op
  • BIO-203 Ihmisen fysiologia 5 op
  • BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus 5 op
  • BIO-204 Ekologian kenttäkurssi - elinympäristöt ja lajisto 5 op
  • BIO-004 Johdatus biologian opetukseen 5 op
  • Vaihtoehtoisia biologian kandiohjelman opintoja 10 op
 
Assessment practices and criteria 

Painotettu keskiarvo

 
Responsible person 

Jukka T. Lehtonen

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi