Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
BIO-251 Biologia, valinnaiset aineopinnot, 35 op 
Tunniste BIO-251  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Biologia, valinnaiset aineopinnot  Lyhenne Biologia, valin 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Biologian kandiohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Muiden kuin bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan aineenopettajaopiskelijat. Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).

Muiden koulutusohjelmien kuin maantieteen aineenopettajakoulutukseen hyväksytyille opiskelijoille järjestetään haku kahdesti vuodessa BIO-150 ja BIO-251-kokonaisuuksiin: huhtikuussa (1.-30.4.) ja lokakuussa (1.-31.10.). Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja Opiskelijan ohjeissa.

 
Ajoitus 

1.-3. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 
  • tietää biologian opetuksen keskeiset alueet ja tuntee niiden opettamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia
  • tuntee eliökunnan monimuotoisuuden perusteet
  • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja käyttää keskeisiä laboratorio- ja kenttätutkimusmenetelmiä
  • ymmärtää miten ihmiskeho   toimii ja miten sen toimintaa säädellään
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Biologian perusopinnot

 
Sisältö 
  • MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi 5 op
  • BIO-203 Ihmisen fysiologia 5 op
  • BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus 5 op
  • BIO-204 Ekologian kenttäkurssi - elinympäristöt ja lajisto 5 op
  • BIO-004 Johdatus biologian opetukseen 5 op
  • Vaihtoehtoisia biologian kandiohjelman opintoja 10 op
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Painotettu keskiarvo

 
Vastuuhenkilö 

Jukka T. Lehtonen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa