Data on the course

Show instruction and examinations
TUM-U3200 UTE, 15 cr 
Code TUM-U3200  Validity 01.01.2017 -
Name UTE  Abbreviation UTE 
Scope15 cr   
TypeAdvanced studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Master's Programme in Theology and Religious Studies 

Teachers
Name
Ismo Dunderberg 

Description
Learning outcomes 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea ja tulkita kreikankielistä Uutta testamenttia
  • on perehtynyt syvällisesti Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon keskeisiin osa-alueisiin
  • tuntee, arvioi kriittisesti ja hyödyntää aihepiiriä koskevaa tutkimuskirjallisuutta
  • pystyy työssään toimimaan asiantuntijana Uutta testamenttia ja varhaista kristinuskoa koskevissa kysymyksissä
 
Prerequisites 

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää kreikan perusopintojen suorittamista kandidaatinopinnoissa tai muissa opinnoissa.

 
Contents 

TUM-U3201 Uuden testamentin teksti ja tulkinta (pakollinen)

TUM-U3202 Uuden testamentin synty, sisältö ja teologia (suositeltava)

TUM-U3203 Jeesus ja evankeliumit

TUM-U3204 Paavali, Uuden testamentin kirjeet ja Johanneksen ilmestys

TUM-U3205 Monimuotoinen varhaiskristillisyys

TUM-U3206 Uuden testamentin teksti: syventävä osio

TUM-U3207 Uuden testamentin eksegetiikan täydentävät kieliopinnot

TUM-U3208 Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon erityiskurssi

 
Assessment practices and criteria 

Arviointi 0-5

 
Completion 

Opiskelija valitsee edellä kuvatuista opintojaksoista vähintään kolme. Hän voi lisäksi valita muita TUM-3200 -tasoisia kursseja ja sijoittaa ne vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojakso TUM-U3201 (Uuden testamentin teksti ja tulkinta) on kaikille pakollinen.

Jakson TUM-U3202 (Uuden testamentin synty, sisältö ja teologia) suorittamista suositellaan vahvasti pääaineopintojen alkuvaiheessa, sillä se antaa perusvalmiudet opintokokonaisuuden muihin opintojaksoihin. Jakso TUM-U3203 tulee suorittaa ennen jaksoja TUM-3203, TUM-3204 ja TUM-U3204.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi