Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TUM-U3200 Uuden testamentin eksegetiikka, 15 op 
Tunniste TUM-U3200  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Uuden testamentin eksegetiikka  Lyhenne Uuden testament 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma 

Opettajat
Nimi
Ismo Dunderberg 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea ja tulkita kreikankielistä Uutta testamenttia
  • on perehtynyt syvällisesti Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon keskeisiin osa-alueisiin
  • tuntee, arvioi kriittisesti ja hyödyntää aihepiiriä koskevaa tutkimuskirjallisuutta
  • pystyy työssään toimimaan asiantuntijana Uutta testamenttia ja varhaista kristinuskoa koskevissa kysymyksissä
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää kreikan perusopintojen suorittamista kandidaatinopinnoissa tai muissa opinnoissa.

 
Sisältö 

TUM-U3201 Uuden testamentin teksti ja tulkinta (pakollinen)

TUM-U3202 Uuden testamentin synty, sisältö ja teologia (suositeltava)

TUM-U3203 Jeesus ja evankeliumit

TUM-U3204 Paavali, Uuden testamentin kirjeet ja Johanneksen ilmestys

TUM-U3205 Monimuotoinen varhaiskristillisyys

TUM-U3206 Uuden testamentin teksti: syventävä osio

TUM-U3207 Uuden testamentin eksegetiikan täydentävät kieliopinnot

TUM-U3208 Uuden testamentin ja varhaisen kristinuskon erityiskurssi

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi 0-5

 
Suoritustavat 

Opiskelija valitsee edellä kuvatuista opintojaksoista vähintään kolme. Hän voi lisäksi valita muita TUM-3200 -tasoisia kursseja ja sijoittaa ne vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojakso TUM-U3201 (Uuden testamentin teksti ja tulkinta) on kaikille pakollinen.

Jakson TUM-U3202 (Uuden testamentin synty, sisältö ja teologia) suorittamista suositellaan vahvasti pääaineopintojen alkuvaiheessa, sillä se antaa perusvalmiudet opintokokonaisuuden muihin opintojaksoihin. Jakso TUM-U3203 tulee suorittaa ennen jaksoja TUM-3203, TUM-3204 ja TUM-U3204.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa