Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
TUM-S3210 Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria, 15 op 
Tunniste TUM-S3210  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria  Lyhenne Suomen ja Skand 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saa riittävän kokonaiskuvan pohjoismaisesta kirkkohistoriasta ja

ymmärtää ne erityispiirteet, joissa pohjoismaat poikkeavat tässä suhteessa  yleiseurooppalaisesta

kehityksestä. Hän saa hyvän kokonaiskuvan erityisesti Suomen kirkon vaiheista keskiajalta 2000-luvulle ja tajuaa

kunkin aikakauden päälinjat ja muista aikakausista poikkeavat erityispiirteet.

 
Sisältö 

1. TUM-3211 Metodinen syventäminen 5 op sekä

2. TUM-S3212 5 op ja

3. lisäksi yhden opintojakson oppialan professorin kanssa sovitusti.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan aina ennen tenttiä asianomaisen opettajan kanssa.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

kurssitehtävät, ekskursiot

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

tentit, esseet.   arviointi 1-5

 
Suoritustavat 

luennot, tentit

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa